Katowice

Projekt wykonawczy dla potrzeb rozbudowy części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego wraz z powiększeniem powierzchni magazynowej RDF na terenie Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a