Łomża

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Czartoria gm. Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.