Kielce

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Przededworze gm. Chmielnik, powiat Kielecki, woj. Świętokrzyskie