Radzyn Podlaski

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla kompostowni o wydajności 9700Mg/rok, z zadaszonym placem na dojrzewanie kompostu i zbiornikiem podziemnym na wody opadowe wykorzystane do nawadniania kompostu oraz zbiornikiem na odcieki technologiczne