Kalisz

Budynek szkoły i internatu – rozdziału istniejącej kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową wraz z podłączeniem wpustów ulicznych i odwodnień liniowych, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Kaliszu