Tyniec Mały

Projekt buidowlano wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej kd 300mm pozwalającego odprowadzić ścieki deszczowe po oczyszczeniu w separatorach i osadnikach po przetrzymaniu w zbiornikach retencyjnych na terenie Inwestora do rowu melioracyjnego R-SL.6-3-2 w Tyńcu Małym