Tyniec Mały

Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy wody kanalizacji sanitarnej tłocznej do hali magazynowej wraz z częścią socjalną przy ul. Ryszarda Chomicza w Tyńcu Małym