Tyniec Mały

Projekt budowlano -wykonawczy przełożenia istniejących rurociągów ciśnieniowych kanalizacyjnych ks225 i ks400 oraz wodociągu w 355 przebiegających pod zjazdem na działkę na teren parku magazynowo – produkcyjnego w Tyńcu Małym