Rudna Wielka

Projektu budowlany instalacji zewnętrznej podłączenia zbieracza, pompowni i rurociągów tłocznych, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, realizowanego w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz.