Gliwice

Projekt budowlano – wykonawczy przełożenia odcinka sieci wodociągowej oraz odcięcia przyłączy do ogródków działkowych przy zbiorniku retencyjnym w Gliwicach.