Rzeszów

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji zewnętrznych międzyobiektowych sanitarnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rzeszowie.