Świebodzin

Koncepcja techniczna określająca zakres przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie umożliwaiającej odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z terenu nowoprojektowanej inwestycji .