Katowice

Projekt adaptacji pomieszczenia RTG na potrzeby montażu aparatu firmy Villa w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach