Rawicz

Projekt dostosowania istniejących instalacji wentylacji i chłodzenia dla potrzeb pracowni tomografu komputerowego w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu