Kiekrz

Klub turystyczno-rowerowy w Kiekrzu – projekt budowlany: instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej.