Kalisz

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Kaliszu – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., c.t., wod-kan, wentylacji.