Krosno

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji zewnętrznych międzyobiektowych sanitarnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie”, Ul. Białobrzeska