Rudna Wielka

Projekt budowlany budowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, realizowanego w miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz. w zakresie instalacji wewnętrznej podłączenia zbieracza; pompowni i rurociągów tłocznych zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej