Skórzewo

Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej , deszczowej, i sieci wodociągowej dla projektu zespołu budynków wielorodzinnych z podziemnymi halami garażowymi na działce o numerze ewid. 1045 w Skórzewie.