Luboń

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią rurociągiem tłocznym i zasilaniem energetycznym dla budynków mieszkalnych w Luboniu przy ul. Żabikowskiej.