Hajnówka

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji zewnętrznych międzyobiektowych sanitarnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce