Kłoda

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji zewnętrznych sanitarnych i technologicznych: Instalacja zewnętrzna kanalizacji technologicznej odcieku, Instalacja zewnętrzna kanalizacji technologicznej odcieku, kanalizacja deszczowa z dachów instalacja zewnętrzna podłączenia wody,instalacja zewnętrzna nawadniająca na terenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Kłoda, gm. Szydłowo.