Opalenica

Projekt budowlany w zakresie podłączenia nowoprojektowanego budynku do infrastruktury zewnętrznej :sieci sanitarnej i wodociągowej oraz deszczowej wraz z podłączeniem wpustów ulicznych i odwodnienia dachu na osiedlu Centrum w Opalenicy