Pyzdry

Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z podłączeniem wpustów ulicznych, odwodnień liniowych oraz rur spustowych, instalacji zewnętrznej gazowej sieci cieplnej oraz instalacji zewnętrznej sprężonego powietrza. dla budowy hali produkcyjno – magazynowej B2, budynku B3 oraz Budynku B1 GTC w Pyzdrach