Nowe Miasto

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Nowym Mieście SP 1363– projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.