Nowy Dwór

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy instalacji MBP na terenie ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o, w Nowym Dworze, gmina Chojnice polegającej na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych wraz z usprawnieniem odbioru frakcji podsitowej z sortowni oraz infrastrukturą towarzyszącą