Szprotawa

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych i międzyobiektowych dla budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie istniejącego Zakładu SITA Zachód Sp. z o.o. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Kartowice 37, dz. ewid. nr 231/7, obręb Kartowice, gm. Szprotawa.