Pobiedziska

Projekt rozbudowy odcinka drogi gminnej w ciągu ul. Poznańskiej w Pobiedziskach polegający na budowie ronda- odwodnienie dróg, odcinek sieci wodociągowej, Przewierty kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej pod torem kolejowym.