Pobiedziska

Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanych obiektów drogowych i obiektu mostowego wraz z podłączeniem wpustów ulicznych oraz wymiana istniejącego wodociągu zgodnie z warunkami z ZUK , pod nowoprojektowanym rondem południowym w Pobiedziskach