Krosno Odrzańskie

Zabezpieczenie przed powodzię miasta Krosno Odrzańskie – kolizje z istniejącą infrastrukturą WOD-KAN ,GAZ