Poznań

Projekt budowlano wykonawczy usunięcia kolizji kanalizacji sanitarnej z projektowanym ogrodzeniem oraz związane z tym wykonanie potrzebnych podłączeń na terenie Aresztu Śledczego przy ulicy Nowosolskiej w Poznaniu