Szamotuły

Przebudowa ulicy Dworcowej , Młyńskiej i Krętej w Szamotułach – sieci wod-kan :remont studni kanalizacji sanitarnej, remont węzłów na sieci wodociągowej przełączenie przyłączy posesja 16 i 20 na sieć wodociągową dn250 z żeliwa, wymiana studni na kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem wpustów ulicznych w Szamotułach ul. Dworcowa, Młyńska i Kręta