Poznań

Budynek Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstańców Wlkp. w Poznaniu – projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji węzła cieplnego.