Warszawa

Modernizacja i adaptacja budynku frontowegozlokalizowanego przy ul. Smolnej 12 w Warszawie na potrzeby Kancelarii Senatu –projekt budowlany i wykonawczy instalacji: centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji i klimatyzacji.