Poznań

Projekt budowlano-wykonawczy dla remontu kamienicy mieszkalnej przy pl. Asnyka w Poznaniu w zakresie instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej