Trzcianka

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku mieszkalnego agroturystycznego w zakresie instalacji sanitarnych:instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej w Trzciance