Poznań

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Woźnej 11 w Poznaniu – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji garażu, klimatyzacji.