Adamki

Budowa instalacji zewnętrznych międzyobiektowych sanitarnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach- projekt budowlano-wykonawczy: instalacji podłączenia wody, nawadniającej, odcieku, wentylacji, zraszania i odprowadzania kondensatu.