Nowy Dwór

Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych w Nowym Dworze –projekt budowlany: instalacje zraszania, wentylacji, odprowadzania kondensatu, kan. techn. odcieku, nawadniającej, podłączenia wody, kan. deszcz. z dachów.