Stara Wieś

Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych na terenie istniejącego Działu Utylizacji Odpadów w Starej Wsi – projekt budowlano – wykonawczy: instalacji zraszania, wentylacji, odprowadzania kondensatu, kan. techn. odcieku, nawadniającej, podłączenia wody, kan. deszcz. z dachów.