Poznań

Budynek mieszkalny jednorodzinnydwulokalowy w Poznaniu przy ul. Lęborskiej 23 – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., gazowej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej.