Wodzierady

Budynek mieszkalny jednorodzinny, Hipolitów (Wodzierady), – projekt budowlano-wykonawczy: instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i kotłowni olejowej.