Skępe

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Skępe SP 763 – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.