Gdańsk

Przebudowa budynku stacji PKN Orlen w Gdańsku SP 76 – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan, wentylacji.