Żagań

Budynek dydaktyczny nr 1 Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Żelaznej 1 w Żaganiu – projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o., c.t., wod-kan.