Poznań

Rozbudowa i nadbudowa budynku handlowo – usługowego zlokalizowanego w Poznaniu ul. Roboczej 46 w Poznaniu – projekt budowlany: instalacji c.o., wod-kan., wentylacji, klimatyzacji i kotłowni gazowej.