Zasutowo

Sala gimnastyczna z zapleczem dla Zespołu Szkół w Zasutowie – projekt budowlany: instalacji ogrzewania, wod-kan. wentylacji mechanicznej, kotłowni olejowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.